Tuyển đại lý phân phối sản phẩm và hợp tác kinh doanh bút mực

Xin chào, tôi là Thiên Hiếu Nguyễn ( Co-Founder/Producer tại PenPro ) Hiện tại chúng tôi đã thành lập đội sản xuất, nghiên cứu sản phẩm và đang tiến hành gia công sản xuất đồng thời phân phối cho một số thương hiệu như: Bút mài Long Phụng Bút mực Sao Thiên đặc biệt hơn là […]